News

Ống Hút Cỏ Xuất Khẩu: Nguồn cảm hứng từ Green Future VN

Ống hút là một trong những vật gây nguy hại cho môi trường nhiều nhất. Nếu chúng ta giải quyết được vấn đề ống hút nhựa dùng một lần. Nghĩa là chúng ta đã có một bước tiến quan trọng trên hình trình bảo vệ môi trường, tạo ra một cuộc sống xanh. Ống hút …

Ống Hút Cỏ Xuất Khẩu: Nguồn cảm hứng từ Green Future VN Read More »