ỐNG HÚT CỎ BỌC GIẤY / PAPER WRAPPED GRASS STRAWS

– Length/Chiều dài: 18-20 cm – Diameter/Đường kính: 4.5-8mm – Thickness/Độ dày: 0.5-0.8 mm – Expiry date/Hạn sử dụng: 18 months from date of manufacture / 18 tháng kể từ ngày sản xuất

ỐNG HÚT CỎ BỌC GIẤY / PAPER WRAPPED GRASS STRAWS Đọc thêm »