About Us / Giới Thiệu

Green Future Viet Nam is the manufacturing of grass straws since 2018 with capacity 2-3 million straws/months. Our products have been exported to many countries such as: UK, USA, Germany, Australia, Finland, Canada, Japan, Korea, Thailand, Hong Kong …

Based on the vision “Don’t wait for change, be the change”. Green Future wants to create a trend to use natural straws instead of plastic straws, and contribute to reducing the effect of plastic straws and plastic wastes on our environment, especially the ocean and tiny species.

We put the spirit “Green Future” into each straw and hope that people using our products can understand the value of protecting the environment and build the green world for next generation.

GREEN FUTURE VN CO., LTD

Green Future Việt Nam là công ty sản xuất ống hút cỏ từ năm 2018 với sản lượng 2-3 triệu ống/tháng. Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại các thị trường lớn như: Anh, Mỹ, Đức, Úc, Phần Lan, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hong Kong…

Với tầm nhìn “Đừng đợi thay đổi, hãy là người thay đổi” Green Future mong muốn tạo ra một xu hướng sữ dụng các loại ống hút tự nhiên thay thế cho ống hút nhựa. Thông qua đó, khách hàng sẽ đóng góp vào việc giảm thiểu tác động của ống hút nhựa và rác thải nhựa ra môi trường, đặt biệt là các kênh rạch và các đại dương.

Chúng tôi đặt niềm hy vọng một “tương lai xanh” vào mỗi ống hút cỏ được sản xuất và mong rằng người sữ dụng sản phẩm của chúng tôi có thể góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra một tương lai xanh cho những thế hệ sau này.