ỐNG HÚT CỎ KHẮC LAZER / LASER-ENGRAVED GRASS STRAWS

– Length/Chiều dài: 18-20 cm
– Diameter/Đường kính: 4.5-8mm
– Thickness/Độ dày: 0.5-0.8 mm
– Expiry date/Hạn sử dụng: 18 months from date of manufacture / 18 tháng kể từ ngày sản xuất